Van interne processen tot security management

Interim management

Dit begint met een goede inventarisatie, inschatten van risico’s en het bespreken van de impact hiervan. In relatie tot de cultuur van de organisatie stellen we een plan van aanpak op en stemmen af welke rol wij kunnen vervullen bij het doorvoeren of verbeteren van bedrijfsstrategieën en cultuurveranderingen op veiligheidsgebied.

Implementatie management

Dit omvat het uitvoeren van procesmatig structurele vernieuwingen en verbeteringen. Hierbij focussen wij ons op de wenselijke en meest haalbare doelstellingen. Naast een goede voorbereiding en duidelijke kaders geven afspraken over resultaat en kwaliteit meetbare sturing richting het eindresultaat.

Programma management

Hierbij richten we een projectorganisatie in met disciplines van uw organisatie en van de P&R Groep. Wij bewaken planningen en budgetten en begeleiden de operationele en fysieke voorzieningen. Zo leiden we de verwachtingen en belangen van stakeholders in goede banen en komen we samen tot een plan van uitvoering.

Project management

Wij begeleiden en coachen uw volledige project. We zijn betrokken en houden de regie van het begin tot het eind van het project. Dit vraagt veelzijdige competenties. Belangrijk hierbij is om goede afspraken te maken en de inhoud door te nemen, waarna wij de juiste projectleider aanwijzen en het ondersteunende team samenstellen.

Leveranciers management

De P&R Groep monitort innovaties en oplossingen, die passen bij uw vraagstuk. Daarbij letten we sterk op de kwaliteit en service van de leveranciers. Systemen en technieken moeten aansluiten op de cultuur, het draagvlak en de haalbaarheid binnen uw organisatie. Omdat wij geen leverancier of fabrikant zijn, geven we objectief sturing aan de juiste keuze.

Safety en security management

Hierbij helpen wij met het ontwikkelen en het laten uitvoeren van bewakings- en beveiligingsbeleid en procedures. We stellen een beveiligingsplan op, een operationeel jaarplan en voeren audits uit. We fungeren als aanspreekpunt voor interne en externe klanten/stakeholders in geval van escalaties of complexe vraagstukken.

© 2024 P&R Groep All rights reserved.