Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Waddinxveen aan de Wilhelminakade 1A (2741JV) staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 16081680 en draagt de naam P&R Groep BV. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@prgroep.nl en telefonisch via 0182 441222.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens omdat u het contactformulier heeft ingevuld en een reactie van ons verwacht en/of is het verwerken noodzakelijk voor P&R Groep om aan een opdracht/overeenkomst te voldoen. Tevens worden de persoonsgegevens gebruikt voor sociale communicatie. Het contactformulier op de website geeft aan welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar na het laatste contact met de klant opgeslagen.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een kennismaking of tijdens het doorlopen van een project en/of overeenkomst. Dit betreft de volgende gegevens: uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die betreffende website. Verantwoordelijke is daarom op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van andere websites om die bijbehorende privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het administratiekantoor. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via personen die betrokken zijn bij een project.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@prgroep.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@prgroep.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Versiebeheer

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2018.

Vragen over uw privacy? Neem hier contact op.

© 2023 P&R Groep All rights reserved.