Alles onder één dak

Met een uitgekiend en breed pakket aan diensten helpt de P&R Groep u aan het gewenste – of beter gezegd; noodzakelijke – ‘gevoel van veiligheid’. Van beleid tot acceptatie.

Mens boven techniek

Mensen sturen de techniek. Voor het bepalen en vasthouden van de juiste balans is ondersteuning essentieel. Daarom geven we operationele en mensgerichte trainingen aan uw medewerkers.

Omzetten van beleid naar uitvoering

We interviewen stakeholders en inventariseren plannen, documenten, ideeën, risico’s, uitgangspunten en maatregelen. In een plan van aanpak staan de stappen die nodig zijn om te komen tot de gewenste situatie. We kunnen ook instappen in een (nog niet goed) lopend project.

Risicoanalyse en impactberekening

Vanuit interviews en documenten stellen we een risico- en impactanalyse op. Voor deze analyse gebruiken we een zelf-ontwikkelde matrix. Hierin zijn de geconstateerde zaken omschreven en staat ons advies van maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en technisch gebied.

Business cases

Met een business case helpen we u met het uitwerken van integrale veiligheidsvraagstukken. Het opstellen ervan begint met het samenstellen van een werkgroep. In deze groep zitten leden vanuit de organisatie en de P&R Groep. De P&R Groep organiseert de bijeenkomsten. Lees er meer over!

Leverancier- en systeemkeuze

De P&R Groep is géén leverancier of installateur. Daarom kunnen wij onafhankelijke adviezen uitbrengen en sturing geven aan de juiste keuze van leveranciers en systemen. Deze aanpak heeft al veel tevreden relaties opgeleverd in de zorg, overheid, gemeentes, onderwijs en veel andere dienstverlenende bedrijven.

Advies van passende OBER-maatregelen

We zijn een betrouwbare partner voor begeleiding bij Organisatorische, Bouwkundige, Elektronische en Reactieve maatregelen. Ook hier onderscheiden we ons door te sturen op een evenwichtige combinatie van mens, communicatie en techniek. Want de mens moet 'in control' blijven.

Begeleiding en regie bij aanbestedingen

Doel van een aanbesteding is een passende overeenkomst te krijgen met één of meerdere aanbieders voor het leveren, implementeren, beheren en onderhouden van het gevraagde. Een uitvraag omvat doel, voorwerp, omvang en planning. Ook het selectieproces en de beoordelingswijze van inschrijvingen hoort daarbij.

Trainingen en workshops

Wij geven mensgerichte trainingen en workshops op maat. Hiervoor hebben wij een prachtige trainingsfaciliteit in ons pand ingericht. In een informele setting kunnen wij hier veilig in kleine groepen werken. Vanzelfsprekend vergeten we hierbij de inwendige mens niet!

Management begeleiding

Vanuit het beleid vinden wij de juiste balans waaruit wij de complete implementatie van veiligheidsvoorzieningen, functionaliteiten, processen en protocollen (diensten in samenhang met techniek) kunnen realiseren. Onze inzet varieert van interim management tot projectmanagement. Lees er hier meer over.

© 2024 P&R Groep All rights reserved.